POZOR - ZMĚNA OTEVÍRACÍ DOBY

Od 1.2.2024 z kapacitních důvodů přijímáme do servisu pouze stroje u nás prodané.

Toto neplatí pro smluvní partnery. Děkujeme za pochopení.

Platební metody
Zavřít

Vrácení zboží v zákonné lhůtě

Z ustanovení Občanského zákoníku § 53 odst. 7 máte nárok na vrácení zboží ve lhůtě 14 dní, a to bez udání důvodu. V tomto případě můsí být zboží nepoužívané a v původním obalu. V případě, že zboží nebude dodáno kompletní (a to včetně všeho dodávaného příslušenství) v originálním obalu, máme právo si účtovat náklady vzniklé s uvedením takového zboží do původního stavu.

Vracené zboží zašlete balíkem na naši adresu. Do balíku přiložte prosím list papíru se svým jménem a číslem účtu, kam máme poukázat peníze za vrácené zboží. Po přijetí vystavíme dobropis, který Vám zašleme k potvrzení. Po navrácení povtrzeného dobropisu poukážeme peníze zpět na Váš účet.

Jako vzor přidaného dopisu můžete využít vzor níže.

Dobropisujeme částku za zboží a poštovné, kterým jsme dodali zboží k Vám. Nekompenzujeme náklady vzniklé s vrácením zboží. Řídíme se v tomto případe stanoviskem ČOI, které si v plném znění můžete přečíst ve spotřebitelském průvodci: https://www.coi.cz/pro-spotrebitele/spotrebitelsky-pruvodce/

Vzor Odstoupení od úzavřené kupní smlouvy

Josef Nakoupil
U zákazníka 3
123 45 Nakoupeno
josefnakoupil@nakupujici.cz
tel.: 123456789

Roman Frána
Za Řekou 445
54
3 02Vrchlabí 4V …………….., dne …………………

Věc: Odstoupení od smlouvy dle § 53 občanského zákoníku

Ve Vašem internetovém obchodě jsem si objednal ………………………….. v hodnotě ……………Kč, včetně DPH. Toto jsem od Vás obdržel dne ………………………… (číslo objednávky/faktury ………………).

Na základě § 53 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, využívám svého zákonného práva a odstupuji od uzavřené kupní smlouvy týkající se výše uvedeného zboží. Zakoupené zboží vracím spolu s tímto dopisem.

Zaplacenou částku prosím vraťte v zákonné třicetidenní lhůtě na účet číslo ……………………… vedený u ……………………………….

Vrácené zboží, prosím vyměňte za:

 S pozdravem


…………………………………………
Josef Nakoupil