Od 1.2.2024 z kapacitních důvodů přijímáme do servisu pouze stroje u nás prodané.

Toto neplatí pro smluvní partnery. Děkujeme za pochopení.

Platební metody
Zavřít

Nosič nářadí

Víceúčelový nosič - užitečný stroj pro různé činnosti

Více přídavných zařízení a pouze jedna pohonná jednotka. Zejména v často se měnících podmínkách je nosič nářadí zajímavou možností pro poskytovatele služeb a obecní úřady, aby lépe využívali stroj než čistě speciální stroj s pouze jednou funkcí. To platí zejména pro sekačky žacích lišt. Kvetoucí louky a ekologicky hodnotné kompenzace a příhraniční oblasti jsou extenzivně obhospodařovány a kosí se pouze jednou nebo dvakrát ročně. Investice do zřídka používané žací lišty pro tento účel je často ekonomickou překážkou. Pokud však lze nosič nářadí během roku použít také jako zametací kartáč a cepovou sekačku, tak se nákup blíží ekonomicky rozumné investici. Flóra, fauna a biologická rozmanitost budou mít z lišty sekačky určitě užitek.

Aktivní filtry